Kvalpar på Månetoppen

Kvalpar på Månetoppen

Milla og Persson har vorte foreldre til fem flotte kvalpar

Her kan du følge dei frå fødsel og fram til levering. Vi vil legge ut bilder og fortelle litt om utviklinga til dei søte små :-)
Meir om Milla kan du finne på www.manetoppen.com , og om Persson på www.pebishar.com

Leik på verandaen

veke 8-9Posted by Sølvi Sun, January 24, 2010 18:55:13
Litt på overtid dukka det opp nye bilder frå kvalpane si tid her...
Her er dei tre siste på tokt for å få Sine si oppmerksomheit... Sine hadde funne ei leike som var veldig spennande å gnage på, så ho let seg ikkje merke med "pågangen" smiley

Haletrikset...
...øyretrikset...
...dobbeltangrep...
... klatring...
... bjeffing...
... og her prøver blå hann siste trikset han har på lager... Milla er ikkje særleg imponert over dei håpefulle smiley
Turkis (over) og blå hann ladder opp til ny innsats i sine nye heimar... smiley